rainbow_edited.png

SHOP

'rubriks - klods' . jonas georg christensen . book

'rubriks - klods' . jonas georg christensen . book

€ 13,50Price

Approx 100dkk

concept book af jonas georg christensen

17,2x11,2cm

pages. 20

 

"Publikationen, som du – kære læser – p.t. håndterer er et lille paradoks: En bog med en tekst der ikke er skrevet. Bogens ‘tekst’ – eller tekstmateriale – fremstår derimod transkriberet, bearbejdet og tilrettelagt. Dette giver en slags tekst-billedbog. Med en tekst der fungerer på visuelle præmisser (uden dog at forsøge at blive til rene billeder). Dét er et forsøg med det at behandle tekst som format, inkl. tallene og informationerne samt betydningerne der kan opstå – eller rettere ikke kan lade være med at blive ved med at komme til at finde sted –, i forbindelse med at stykkerne sættes sammen. Dvs. gives fremstilling og derved gøres læsbare. Et forsøg der tager udgangspunkt i det at betragte disse størrelser som form. Former der igen kan manipuleres – og altså gøres til genstand for både over- og gennemskrivning, samt læsning: Tekstlig materialitet.

Stykkerne er på en og samme tid minimale i deres udtryk og readymade-agtige (eller rettere så bliver de det, i og med at publiceringen gør disse til spor fra noget). Og det er en del af forsøget at se hvad det at stille stykkerne sammen og offentliggøre dem giver – på publikums side, så at sige – så den del af sagen må du(/I) fortælle mig(/os andre) omkring. Hvordan det sætter sig kan jeg som ‘afsender’ jo ikke afklare. 

Jeg har blot sat forholdene op, ordnet dem til et forløb (som vil kaste forskellige slags betydning af sig og derigennem danner mening – dvs. kaster ‘fortælling’ af sig).

Så prøv nu selv at se nærmere på hvordan du oplever forholdet, og stykkerne, som tekst, materiale og som tekstlig materialitet."

 

Jonas Georg Christensen, april 2020

Koncept, indsamling og redigering: Jonas Georg Christensen

Koncept og grafisk tilrettelæggelse: Wrong Studio

STAY ON TRACK

Join the newsletter and get all the great deals... We promise to only send good stuff like discount codes, event invites and product news. We won’t spam you more than couple of times a month. Promise...