top of page

lør. 26. aug.

|

Monday Studio

STICK R SKULL. a SINNR EXPO

Registration is closed
See other events
STICK R SKULL. a SINNR EXPO
STICK R SKULL. a SINNR EXPO

time & location

26. aug. 2023, 13.00 – 18.05

Monday Studio , Matthæusgade 21, 1666 København, Denmark

about

[[ ENG BELOW ]] 

Monday  Studio er stolte over at kunne præsentere den danske street art kunstner, Sinnr, til den eksklusiv udstilling i Monday Studio. 

Dette er POP-UP UDSTILLING: STICK'R SKULL 

Dørene åbner lørdag d. 26 august. Kl 12-17. 

Monday Studio, Matthæusgade 21, 1666 København V. 

DJ Schwarzer Totenkopf sætter playlisten af frække tyske tunes og sprøde lo-fi beats. 

Friske forsyninger til ganen er leveret af bl.a. HANCOCK. 

LÆR SINNR AT KENDE

Som en dedikeret graffiti-nørd har SINNR skabt en unik niche i den danske kunstverden, igennem sine fængslende sticker-kreationer, der finder deres hjem på byens gader. Inspireret af graffiti og gadekultur kombinerer SINNR's distinkte stil skarpheden fra urban kunst med den legende karakter af tegneserie-elementer. 

SINNRs rejse begyndte for over et årti siden, da han malede gaderne med tuscher og spraymaling. Overgangen til stickers åbnede op for et nyt lærred for hans kunstneriske udtryk - et der var let, enkelt og tilbød et strejf af uskyld, mens det stadig forbindes til den pulserende gadekultur. I hjertet af hans kunstneriske samling ligger det ikoniske kranie-motiv - en hyldest til hans graffiti-rødder og en repræsentation af hans signaturstil. Kraniet, velkendte i gadebilledet, udviser en legende drejning og er ofte afbildet som søde tegneseriekarakterer med livlige farver, der skaber iøjnefaldende kontraster. 

SINNRs engagement i individualitet og variation sikrer, at hver sticker har sin egen unikke charme. Som en integreret del af den globale graffiti-fællesskab har SINNR sat sit kunstneriske præg i forskellige byer verden over. Han finder inspiration fra en mangfoldighed af kilder, såsom fotografi, billedkunst og aktuelle emner, hvilket giver SINNR's kreativitet mulighed for at blomstre og konstant udvikle sig. 

Med stærke bånd til de Københavnske rødder fortsætter SINNR med at gøre en betydelig indflydelse på den lokale scene. Hans involvering i forskellige graffiti-crews har skabt et støttende netværk af medkunstnere, der skubber hans karriere fremad og åbner døre for spændende samarbejder og projekter. 

STICK'R SKULLS . THE EXPO 

Kom med når vi i Mandag Studio fordyber os i SINNR's pulserende verden af graffiti-inspireret sticker-kunst. 

Fra tankevækkende kommentarer om aktuelle begivenheder til fantasifulde kranie-karakterer, lover vi, med denne udstilling, at fængsle og inspirere dig, og efterlade dig ivrig efter at udforske gaderne gennem et frisk kunstnerisk perspektiv. 

Gå ikke glip af muligheden for at være vidne til SINNR's bemærkelsesværdige rejse, når han sætter sit uforglemmelige præg på den urbane kunstverden.

Dørene åbner lørdag d. 26 august. Kl 12-17. 

Monday Studio, Matthæusgade 21, 1666 København V. 

-----

-----------

Monday Studio is proud to present the Danish street art artist, Sinnr, for an exclusive exhibition at Monday Studio. 

This is the POP-UP EXHIBITION: STICK'R SKULL.

The doors open on Saturday, August 26th, from 12 PM to 5 PM at Monday Studio, Matthæusgade 21, 1666 København V.

DJ Schwarzer Totenkopf will set the playlist with cheeky German tunes and crispy lo-fi beats. 

Fresh refreshments for your palate will be provided by HANCOCK and others.

GET TO KNOW SINNR 

As a dedicated graffiti enthusiast, Sinnr has carved a unique niche in the Danish art world through his captivating sticker creations that find their home on the city streets. Inspired by graffiti and street culture, Sinnr's distinctive style combines the edginess of urban art with the whimsical character of cartoon elements.

Sinnr's journey began over a decade ago when he painted the streets with markers and spray paint. Transitioning to stickers opened up a new canvas for his artistic expression - one that was easy, simple, and offered a touch of innocence while still connecting with the vibrant street culture. At the heart of his artistic collection lies the iconic skull motif - a tribute to his graffiti roots and a representation of his signature style. The skulls, familiar in the urban landscape, exhibit a playful twist and are often depicted as cute cartoon characters with vibrant colors that create striking contrasts.

Sinnr's commitment to individuality and variation ensures that each sticker holds its own unique charm. As an integral part of the global graffiti community, Sinnr has left his artistic mark in various cities worldwide. He finds inspiration from a diverse range of sources, such as photography, fine art, and current issues, allowing his creativity to flourish and constantly evolve.

With strong ties to his Copenhagen roots, Sinnr continues to make a significant impact on the local scene. His involvement in various graffiti crews has fostered a supportive network of fellow artists, propelling his career forward and opening doors to exciting collaborations and projects.

STICK'R SKULLS. THE EXPO 

Join us at Monday Studio as we immerse ourselves in Sinnr's vibrant world of graffiti-inspired sticker art. From thought-provoking commentary on current affairs to whimsical skull characters, we promise that this exhibition will captivate and inspire you, leaving you eager to explore the streets through a fresh artistic perspective.

Don't miss the opportunity to witness Sinnr's remarkable journey as he leaves an indelible mark on the world of urban art.

The doors open on Saturday, August 26th, from 12 PM to 5 PM at Monday Studio, Matthæusgade 21, 1666 København V.

share this event

bottom of page