top of page

TERMS OF

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN - DANSK

Hjemmesiden ejes og drives af Art Monday, CVR nummer 36578475 i Danmark.

Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden ejes af Art Monday
i Danmark eller tilknyttede partnere eller selskaber.
Alle navne, mærker, varemærker og logoer er ophavsretsbeskyttede og må kun benyttes med tilladelse fra Art Monday. 

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af Art Monday eller deres tilknyttede partnere eller selskaber.

 

Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere,
distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra henholdsvis Art Monday eller deres tilknyttede partnere og selskaber. 


Art Monday yder ingen garanti for nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Vi kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden.


Art Monday forbeholder sig ret til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel. Hvis hjemmesiden indeholder links til tredjepartssider, yder Art Monday ingen garanti for indholdet på sådanne tredjepartssider. Linkene stilles til rådighed som en service til brugerne, og besøg på de linkede tredjepartssider sker på brugerens eget ansvar.

PERSONDATAPOLITIK

Denne politik forklarer hvilke, hvordan og hvorfor vi indsamler informationer om dig når du besøger vores hjemmeside, køber en vare(r) via hjemmesiden, eller enten tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter en brugerprofil. Vi tager dit privatliv meget alvorligt og hos os holder vi dine oplysninger sikre.

 

1. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvorledes www.artmonday.net indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Art Monday´s hjemmeside, www.artmonday.net

 

Art Monday er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Art Monday skal ske via kontaktoplysningerne anført nederst på denne side, under pkt. 7.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler Art Monday om dig, med hvilke formål og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens art 6, stk. 1, litraf.

 

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, herunder fornavn, efternavn, tlf. nr, e-mail adresse, adresse, betalingsmåde, evt. ordrekommentar, oplysninger om hvilke produkter du har købt og eventuelt har returneret, hvilken betalingsmetode du har valgt, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. reklamere, over en købt vare(r). Oplysninger om dine køb, behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at forhindre svindel på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn og e-mail adresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, med særlige fordele og til direkte markedsføring via mail, hvor vi kan informere dig om vores produkter, begivenheder, nye varer og invitationer. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du her dit særskilte samtykke til, at vi må sende dig direkte mails.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litraf.

 

2.4 Når du opretter en bruger-profil på vores hjemmeside, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail adresse og kodeord. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt, tidligere købshistorik. Dit kodeord er privat, og ikke noget vi lagrer eller kan se, da et oprettede kodeord er personligt, og derfor anonymiseret og beskyttet.

Formålet er at give vores kunder en automatisk kundeservice og brugervenlighed på vores hjemmeside, hvor der er mulighed for at se ordrehistorik og tidligere køb, og automatisering af udfyldelse ved check-out på navn og adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningsens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give et særskilt samtykke til at du acceptere at vi lagre disse oplysninger om dig, med formålet som er beskrevet.

 

3. Hvem giver vi dine personoplysninger videre til?

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til vores valgte leverandører, herunder men ikke begrænset til PostNord, Coolrunner og DHL, eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Disse personoplysninger videregives, for opfyldelse af kontrakt (forordningens art. 6, stk. 1, b), dvs. for at vi kan levere den ønskede vare(r) til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af vores hjemmeside, logistik, udsendelse af nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder til retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google INC og Facebook, er etableret i USA. 

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S Privacy Shield. En kopi af certificeringen af disse tre databehandlere kan findes her:

Google Analytics c/Google LLC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A...

Facebook, INC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...

 

 

4. Hvad er dine rettigheder?

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysninger stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning tiSHOP. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din profiloprettelse på vores hjemmeside, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

 

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jft. pkt. 2.1 og 2.3.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hello@artmonday.net

 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klager kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5. Hvor langtid opbevarer vi dine personoplysninger?

Personoplysninger som er indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på vores hjemmeside jfr. pkt. 2, vil automatisk blive slettet efter 2,5 år efter du har foretaget dit køb, denne slags persondata gemmes i 2,5 år for at vi kan opfylde reklamationsretten. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Alle oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af vores brugerprofil, slettes efter anmodning af dig. Såfremt en bruger slettes, foretages automatisk anonymisering af brugerens ordrer efter 2,5 år i forbindelse med at vi kan opfylde reklamationsretten, dog uden tilknytning til den tidligere oprettet brugerprofil.

Såfremt du ønsker at slette din brugerprofil på vores hjemmeside, bedes du kontakte os på hello@artmonday.net hvor vi herefter vil slette alt din persondata oplyst ved oprettelse af brugerprofil på vores hjemmeside, og samtykket vil her være ophævet.

 

6. Sikkerheden af dine personoplysninger


Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. Kontaktoplysninger

Art Monday er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Art Monday

Matthæusgade 21 

1666 København 

Danmark 

 

8. Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller oprettet en brugerprofil på vores hjemmeside, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af vores hjemmeside, og din personoplysninger kan blive slettet.

 

 

 


SALGSBETINGELSER


Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra
 

Art Monday

Matthæusgade 21

1666 København V 

Denmark 


Cvr no.: 36578475


1. Kontraktsindgåelse

Art Monday forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på Art Monday online shop.

En endelig og bindende aftale mellem dig og Art Monday foreligger, når din ordre er blevet bekræftet af Art Monday.

Art Monday sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.
 

2. Priser og betaling

Alle priser oplyses inklusive dansk moms og andre danske afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på Art Monday online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.

Udenlandsk told, import afgifter og moms som lægges til ordren når pakken når sin leveringsadresse uden for Danmarks grænser betales af modtageren af ordren.

Art Monday har ingen kontrol over disse udgifter og Art Monday kan ikke forudse hvad de måtte være. Told, import og moms afgifter skifter meget fra land til land. Du kan med fordel kontakte dit lokale told kontor for at få nærmere information om dette. Alle ordre sendes fra Danmark.

Art Monday tager forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Art Monday online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser baseret på januar 2015 priser i Danmark.
Bemærk at enkelte banker pålægger et udlandsgebyr på transaktioner i vores onlineshop. Dette gebyr opkræves af banken og Art Monday kan ikke refundere det. For flere informationer, kontakt venligst din bank.

 

Hvis du betaler i rater, skal ændringer i gebyrer eller pålægning af nye gebyrer varsles med rimelig frist før ikrafttrædelsen.

 

Vi modtager følgende kort: Dankort, Visa, Mastercard.

Din betaling bliver hævet fra din konto efter din ordre er afgivet.


3. Levering


Art Monday forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at købe via Art Monday online shop. Art Monday er derudover ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

 

Art Monday accepterer og afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 3 hverdage. Den sædvanlige leveringstid er to til fire hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen. Leveringer uden for Danmark kan dog lægge et par dage til leveringstiden. 

Art Monday  levere til hele verden.

 

Leveringspriser
og leveringstider:

Danmark: Forventet 1-4 hverdage. Pris fremkommer ved check out i shoppen. 

 

Indenfor EU:

Forventet 3-4 hverdage. Pris fremkommer ved check out i shoppen. 

 

Resten af verdenen:

Forventet 3-7 hverdage. Pris fremkommer ved check out i shoppen. 

 

I udsalgsperioder vil der kunne forekomme længere leveringstid.

 

Leveringstiderne er vejledende og baseret på hvornår ordren er modtaget. Art Monday kan ikke stilles til ansvar for forsinkelser pga. told og betalingsoverførsler.

 

 

Told & afgifter

 

Mulig importafgifter er ikke inkluderet i priserne, du ser online. Du skal derfor betale importafgifter ved modtagelsen af din ordre eller på et senere tidspunkt afhængigt af din toldmyndighed.

 

4. Fortrydelsesret

Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.
 
Returret og Reklamation

§ Returretten gælder på alle produkter købt i vores online shop.

§ Kunden har 14 dage til til at fortryde sit køb og herefter 14 dage til at returnere varen.

§ Perioden beregnes normalt fra datoen for modtagelse af varen eller første leverance.

 

§ En vare er brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.

§ Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En eventuel værdiforringelse får kunden IKKE retur.

§ Kunden har ret til at modtage visse oplysninger, herunder om fortrydelsesret og den købte vare. Returretsperioden løber først fra datoen for modtagelse af disse oplysninger skriftligt (for eksempel pr. brev eller e-mail).
Perioden udløber dog senest tre måneder efter datoen for modtagelse af varen.

§ Skulle returretsperioden udløbe på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder fortrydelsesretten frem til den efterfølgende hverdag.
 

HVORDAN ANNULLERES AFTALEN?

§ Varen(erne) skal returneres til Art Monday før udløbet af returretsperioden. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Art Monday før udløbet af returretsperioden. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.

 

§ Med mindre andet er aftalt, dækker kunden omkostninger til returforsendelse af varerne (porto/fragt). Hvis Art Monday ifølge kontrakten har foretaget erstatningslevering på grund af, at den pågældende vare ikke kunne leveres som forudsat, skal Art Monday dække udgifterne til returnering af varerne.

 

§ Varer returneres til Art Monday på følgende adresse:


 Navn: Monday Studio v/ Jakob Hindhede
Adresse: Matthæusgade 21, 1666 København V, Danmark.
 
Der er også mulighed for at håndhæve fortrydelsesretten ved at nægte levering af varen eller undlade at afhente den på postkontoret, m.v.
 
Betingelser for udtræden af aftalen. 

Det er en generel betingelse for annullering af aftalen, at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering, mødes dette krav ikke, sker en væsentlig værdinedskrivelse af varen.
 

5. Reklamation / Kvalitetsgaranti


Hvis en vare er tilskadekommen under transport har fabrikationsfejl eller andre mangler, bedes du venligst kontakte Art Monday kundeservice hurtigst muligt på hello@artmonday.net 


I tilfælde af fejl og mangler ved en modtagen vare skal vi meddeles herom inden for en rimelig tidsfrist efter en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret.
 

Meddelelse om fejl og mangler i forbindelse med et køb kan under ingen omstændigheder fremsættes senere end 1 måned fra købsdato.


6. Ansvar

Art Monday er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure.
Så længe en force majeure situation foreligger, er Art Monday fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

 

Art Monday’s erstatningsansvar ved alle erstatningskrav, herunder skadeserstatning, undtaget i tilfælde af retsstridige formål eller grov forsømmelighed,
og i tillæg til ovenstående, er begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt, og som tvisten omhandler.
 
Ovenstående beløbsmæssige begrænsning vil være gældende uanset begrundelsen for tvisten og omfatter alle erstatningskrav baseret på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrud, bøder, konventionalbod og/eller bod.


Art Monday påtager sig produktansvar over for forbrugerne ifølge gældende lovgivning og uden begrænsning.

bottom of page